bədirlənmiş

bədirlənmiş
f. sif. Tam dairə şəklinə düşmüş, dolğunlaşmış, on dörd gecəlik. Bədirlənmiş Ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaşa edirdi. Ə. H.. Göydə parladıqca bədirlənmiş Ay; Gümüş zəncir kimi görünürdü çay. M. S..
◊ Bədirlənmiş ay kimi – on dörd gecəlik Ay kimi parlaq, təmiz, saf, ləkəsiz, aydın (bədii ədəbiyyatda gözəlin surəti buna təşbeh olunur). Göyçəyin üzü bədirlənmiş ay kimi şəfəqli idi. Ə. Vəl.. <Sarıtelin> hisli çırağın zəif işığında ala-yarımçıq görünən qaramtıl saçları, uzun hörükləri, bədirlənmiş Ay kimi yanaqları var idi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bədirlənmək — f. 1. Dolğunlaşmaq, tam dairə şəklində, on dörd gecəlik şəklə düşmək (Ay haqqında). Ay bədirlənmişdir. 2. məc. Ay kimi parlamaq, Ay kimi saf, təmiz, aydın olmaq (klassik ədəbiyyatda və xalq yaradıcılığında gözəlin surətinə işarədir). Çıxıb on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahəstə — sif. və zərf <fars.> Asta, yavaş, ağır, üsullu. Dərənin hər iki tərəfindən bitmiş yüzillik palıd və fıstıq ağaclarının budaqları ahəstə əsən nəsimdən hərəkətlidir. M. F. A.. Ey dil, amandı, sirrini biganə bilməsin; Ahəstə zülfi yardə yat,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gecəlik — is. 1. Adətən saylarla işlənərək bir şeyin neçə gecəyə kifayət edəcəyini, neçə gecəyə çatacağını, neçə gecədə görüləcəyini bildirir. İki gecəlik odun. Bir gecəlik işim qalıb. – Bir gecəlik mətləbin bir sənə mabədi var. (Ata. sözü). Bir gecəlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • liqa — is. <ər.> klas. Üz, çöhrə, sima, sifət. Nə gözəlsən, nə xoş liqasən sən; Yeri var söyləsəm humasən sən. M. Ə. S.. <Dərviş:> İki gecənin arasından bədirlənmiş ay parası kimi bir hürizadın liqasını gördüm. A. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • övza — is. <ər. «vəz» söz. cəmi> klas. bax vəziyyət. Xalqın övzaına xəbərdar ol. S. Ə. Ş.. Bədirlənmiş ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaşa edirdi. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəndan — sif. <fars.> klas. 1. Gülən, gülər, şən, üzügülər. Kim görübdür Qövsiyi məhzuni xəndan bir nəfəs? Qövsi. Yanaqları güldü, heç olmaz xəndan; Əsildə mələkdi, nəsildə insan. A. Ə.. Xəndan etmək – şənləndirmək, sevindirmək, ürəyini açmaq. Qönçə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gizlənpaç — is. Bir iştirakçının müxtəlif yerlərdə gizlənmiş qalan iştirakçıları axtarıb tapmasından ibarət uşaq oyunu. Gah gizlənpaç oynayır; Gah qaçhaqaç oynayır. R. R.. Meşə içindəki talada hər gün; Gizlənpaç oynardım yoldaşlarımla. B. V.. <Çiyələk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”